De spelregels

1

Aan de samenstelling van een team zijn geen regels verbonden.

2

Het quizboekje kan op zaterdag 29 oktober 2022 om exact 18:30 uur door jullie opgehaald worden. Vanwege de drukte verzoeken wij slechts één persoon te sturen. Enkel hij of zij wordt toegelaten tot de zaal van zalencentrum de Smed

3

Tijdens de quiz mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken. Computers, lap-tops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etcetera, etcetera. Alles is toegestaan.

4

De antwoorden op de vragen dienen duidelijk te worden ingevuld. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen geen punten!

5

Alleen de teams die hun quizboekje tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. Het ingevulde Quizboekje moet op zaterdag 29 oktober 2022 tussen 23:00 uur en 23:30 uur ingeleverd worden in zalencentrum de Smed. Quizboekjes die na 23:30 uur worden aangeboden, worden niet meer aangenomen!


6

De categoriën worden binnenkort in wijkblad De Lindenberg bekend gemaakt.


Per categorie zijn er 100 punten te verdienen waarop ook nog eens een joker gezet kan worden zodat de punten in deze categorie dubbel tellen. Geef duidelijk aan op de voorpagina van het quizboek op welke categorie jullie team de joker wil inzetten. Dit jaar kan de joker NIET worden ingezet op de Geheime- , Krejatiefe opdracht, speciale- en op de bonusopdrachten!

7

Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

8

Let op! Voor sommige vragen is het noodzakelijk dat je naar buiten gaat en deelneemt aan het verkeer. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Zorg er voor dat je in het donker goed zichtbaar bent, bijv. door het dragen van het bijgeleverde veiligheidshesje. Dit veiligheidshesje dien je tezamen met het quizboekje ook weer in te leveren.

9

Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten. Wees sportief en maak er geen onnodige toestanden van. Teams welke opzettelijk andere teams benadelen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de Stiphout Wiekent Quiz.

10

De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.

11

In noodgevallen is de organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz tijdens de Quiz-avond van 29 oktober, te bereiken onder telefoonnummer 06-25258898. Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.

12

De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2022 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking op zaterdag 12 november 2022 vanaf 20:00 uur in zalencentrum de Smed. Toegang tijdens de finaleavond is vanaf 16 jaar.

13

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bepaalt.

14

Speel de Stiphout Wiekent Quiz slim, tactisch, sportief en met wijsheid.