De spelregels

1

Aan de samenstelling van een team zijn geen regels verbonden.

2

Het quizboekje kan op zaterdag 9 december 2017 om exact 18:30 uur door jullie opgehaald worden. Vanwege de drukte verzoeken wij slechts één persoon te sturen. Enkel hij of zij wordt toegelaten tot de zaal bij 't Aambeeld

3

Tijdens de quiz mag je gebruik maken van alle soorten hulpmiddelen die je maar kunt bedenken. Computers, lap-tops, rekenmachines, telefoons, buren, familie, vrienden, bekenden, boeken, tijdschriften, etcetera, etcetera. Alles is toegestaan.

4

De antwoorden op de vragen dienen duidelijk te worden ingevuld. Niet of slecht leesbare antwoorden krijgen geen punten!

5

Alleen de teams die hun quizboekje tijdig en op de juiste manier inleveren, dingen mee naar de prijzen. Het ingevulde Quizboekje moet op zaterdag 9 december 2017 tussen 23:00 uur en 23:30 uur ingeleverd worden in café-zaal Het Aambeeld. Quizboekjes die na 23:30 uur worden aangeboden, worden niet meer aangenomen!


6

De categoriën worden binnenkort in wijkblad De Lindeberg bekend gemaakt.


Per categorie zijn er 100 punten te verdienen. Ook voor de Geheime opdracht zijn er 100 punten te verdienen en voor de bonus categorie zijn er 50 punten te verdienen. Ieder team mag een joker inzetten op één van de categorieën (behalve bij de speciale- en bonus opdracht). De behaalde punten voor een categorie met joker tellen dubbel. Geef duidelijk op de voorpagina van het Quizboekje aan op welke categorie jullie team de joker inzet.

7

Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

8

Categorie 13 is de speciale opdracht en categorie 15 is dit jaar de geheime opdracht. Ieder team mag voor deze opdracht maximaal één teamlid naar een bepaalde locatie in Stiphout sturen. In het Quizboekje staat aangegeven hoe laat en waar.

9

Let op! Voor sommige vragen is het noodzakelijk dat je naar buiten gaat en deelneemt aan het verkeer. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van anderen. Zorg er voor dat je in het donker goed zichtbaar bent, bijv. door het dragen van het bijgeleverde veiligheidshesje. Dit veiligheidshesje dien je tezamen met het quizboekje ook weer in te leveren.

10

Belemmer elkaar niet in het maken van opdrachten. Wees sportief en maak er geen onnodige toestanden van. Teams welke opzettelijk andere teams benadelen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de Stiphout Wiekent Quiz.

11

De organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook.

12

In noodgevallen is de organisatie van de Stiphout Wiekent Quiz tijdens de Quiz-avond van 9 december, te bereiken onder telefoonnummer 06-25258898. Dit nummer is nadrukkelijk niet bereikbaar voor hulp bij het beantwoorden van vragen.

13

De uitslag van de Stiphout Wiekent Quiz 2017 wordt bekend gemaakt tijdens een gezellige prijsuitreiking op zaterdag 16 december 2017 vanaf 20:00 uur in zalencentrum de Smed. Toegang tijdens de finaleavond is vanaf 16 jaar.

14

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bepaalt.

15

Speel de Stiphout Wiekent Quiz slim, tactisch, sportief en met wijsheid.